Investīcijas
Investīcijas, zaļā un ūdeņraža enerģija

Investīcijas

 • Investīciju projekti Eiropā un NVS
 • Komercīpašumu, biznesu un tehnoloģiju pirkšana un pārdošana
 • Tirgus analīze, finanšu plānu izstrāde
 • Kapitāla piesaiste, aktīvu restrukturēšana
 • Īpašumu vērtēšana un due dilligence veikšana
 • Darījumu juridiskais atbalsts
 • Pārdošanas un marketinga stratēģiju izstrāde un vadība

Par jebkuru Investīciju jautājumu:  

tel.:  +371- 29 206 895

WhatsApp: +371- 29 206895

e-pasts: [email protected]


Ūdeņraža degviela

Pēc pētnieku aprēķiniem, ogļūdenŗažu degviela un kurināmais pasaulē pietiks vidēji 60 gadiem. 

Kas tālāk? Saule, vējš, viļņu, atoma enerģija?

Pasaulē ir milzīgi ūdens krājumi, kas ir galvenā izejviela ūdeņradim un tā degvielai. Tā ir ekoloģija, tīrība un atjaunojams resurss. 

Izmantojot jauno tehnoloģiju- ūdeņraža turboģeneratoru, sadedzinot jebkurus ogļūdeņražus un pievienojot 60-80% ūdeni, degšanas procesā bez kaitīgajiem izmešiem tiek iegūta siltumenerģija un ūdeņraža degviela, kas izmantojama gan auto uzpildei, gan mājsaimniecībās, gan rūpniecībā un transportā. 

No 2025.gada transportējot dabasgāzi tai būs jāpievieno 10% ūdeņradi. Vācija tuvāķajos gados investēs 11 mlrd. EUR, lai nodrošinātu savu ekonomiku ar ūdeņradi un tā degvielu.

Ūdens atsāļošanas ražotnes shēma, izmantojot ūdeņraža turboģeneratoru

Atkritumu eco pārstrāde

Izmantojot ūdeņraža turboģeneratoru, sadedzinot 1 tonnu cieto sadzīves atkritumu, iegūstam 12000m3 ūdeņraža degvielas. 

Kas nepieciešams, lai sadedzinātu 1 tonnu cieto atkritumu? 

 • pirolīzes iekārtas, kas aprīkotas ar ūdeņraža turbo ģeneratoriem,  
 • mazuts, izlietotās rūpnieciskās vai sadzīves eļļas degšanas procesa palaišanai. Degvielas daudzums atkarīgs no sadedzināmo atkritumu  sastāvā esošajiem ogļūdeņražiem. 
 • 1 tonna tehniskā ūdens,
 • 300 l pirolīzes degvielas, kas tiek iegūta atkritumu sadedzināšanas procesā. 
Pozitīvais:
 • papildus degviela nepieciešama tikai procesa uzsākšanai;
 • Iekārtas pašas nodrošina ar degvielu atkritumu sadedzināšanas procesu,
 • kā degviela un izejviela ūdeņraža degvielai ir jebkurš tehniskais ūdens,
 • procesā nav kaitīgu izmešu,
 • iegūto ūdeņraža degvielu var izmantot gan pirolīzes iekārtu darbināšanai atkritumu sadedzināšanai, gan kā degvielu autotransportam un dabasgāzes vietā izmantošanai mājsaimniecībās, siltumapgādes termināļos, rūpniecībai utml.

Ūdeņraža degvielas iegūšana cementa ražošanas procesā

0